Das Team 

Petra Losse-Brust
Ergotherapeutin & Kunsttherapeutin  

Mitarbeiterin: Despina Alexiou
Ergotherapeutin

Julia Wenzel
Ergotherapeutin, Fachtherapeutin für Kognitives Training, Bobath-Therapeutin und SI-Therapeutin, Feldenkraispädagogin

 


E-Mail
Anruf
Karte
Infos